Kontakt

Er du interesseret i at vide mere om symbioserne i Aalborg? Vil din virksomhed høre om mulighederne ved at deltage? Eller arbejder du også med industriel symbiose? Kontakt os!

Lucia Mortensen

Seniorkonsulent lm@logsam.dk +45 40 40 89 47 Linkedin

Belinda Nors

Proceskonsulent bn@logsam.dk +45 28 29 35 79 Linkedin

Nationale og internationale samarbejder

Nationalt og internationalt arbejdes der tæt sammen med Kalundborgsymbiosen, LOOP Ports (den internationale sammenslutning for cirkulær økonomi i havne), CirClean, Nordic Circular Hubs, Copenhagen-Malmö Ports, Linköping universitet etc. Arbejdet i Nordjylland giver også særlige input til EU’s udvalg, der netop nu udarbejder ISO-standarder for industriel symbiose.

Forskningen bag

Det eksisterende arbejde er baseret på grundig forskning. Flere videnskabelige rapporter og akademiske artikler har formidlet budskabet om de gode cases lokalt, nationalt og internationalt, og Industriel Symbiose Nord har leveret data til videnskabeligt arbejde, både en PhD-afhandling og flere videnskabelige artikler om, hvordan industriel symbiose opstår, og hvad der kan gøres for at støtte udviklingen.

Aalborg Universitet har dokumenteret bæredygtigheden i de symbioser, der blev udviklet gennem Bæredygtige Synergier, og erfaringerne og resultaterne fra projektet er offentliggjort, også som fysisk brochure.

Hvordan undgås ”greenwashing”, når man laver bæredygtig erhvervsudvikling?

Forskningen bag symbioserne er naturligvis tilgængelig. Er du interesseret, finder du information her – og kontakt gerne CLS for nærmere oplysninger.

Tak til dem, der gør det muligt

Der er gang i symbioserne i Nordjylland – takket være virksomhedernes beredvillige indsats og de mange andre aktører. Tak til alle jer. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Nordjylland står som drivkraften bag en stor del af de etablerede samarbejder. Deres indsats er slet ikke fyldestgørende kortlagt her. Aalborg Forsyning, Reno-Nord og Port of Aalborg, som alle står for hver deres uvurderlige del af den infrastruktur, vi tager for givet – at vand, varme, råmaterialer og produkter kan fordeles, og affaldet i sidste ende bortskaffes forsvarligt – har alle en del af æren for symbioserne. Uden deres samarbejde i de forskellige projekter, ville ressourcefordelingen se helt anderledes ud. Kort sagt, ingen kan gøre det alene.